Najlepsze uczelnie wyższe na świecie

Najlepsze uczelnie: MIT rządzi, USA rządzą

Tegoroczny ranking najlepszych uczelni wyższych na świecie publikowany przez http://bit.ly/2sFCXxR nie przyniósł zmiany lidera. Na pierwszym miejscu jest – jak poprzednio -Massachusetts Institute of Technology (MIT). W końcu absolwenci tej uczelni grali w Teorii Wielkiego Podrywu 😉 No a poważnie, na dalszych miejscach również bez zmian: drugi jest Stanford University (2 miejsce  w rankingu 2016 r.), trzeci Harvard University (3 w 2016 r.). Na czwartym miejscu kolejna uczelnia stricte techniczna – California Institute of Technology (Caltech). Na piątym najwyżej sklasyfikowana uczelnia z Europy – Univerisity of Cambridge, wyprzedzając kolejną brytyjską uczelnią Uniwersytet Oxfordzki.

Oni górą, nasi dołem

Najlepszy polski uniwersytet w tym rankingu to Uniwersytet Warszawski (podobnie jak w rankingu Perspektyw), a kolejny to Uniwersytet Jagielloński. Niestety pozycje polskich uczelni pogorszyły się w porównaniu z 2016 r.  Sytuacja jest więc beznadziejna, ale nie najgorsza 😉 … jeśli spojrzymy na problem z perspektywy naszego regionu. Jak widać, nasze najlepsze uczelnie uplasowały się na 6-7 miejscu tego rankingu. Na miejscach 1-3 sklasyfikowano uczelnie rosyjskie.

Giganci tańczą

Po podsumowaniu wszystkich wyników stworzono również ranking najlepszych systemów edukacji wyższej. Jak się łatwo domyślić również tutaj dominują uczelnie amerykańskie. Polska na 43 miejscu na świecie.

Nie o take uczelnie walczyłem (cytując klasyka)

W ciągu 27 lat istnienia III RP najbardziej w rankingu podniósł się poziom samopoczucia włodarzy naszej oświaty (niezależnie do barw politycznych i koalicji rządzących). Zapewnienia o tym jak wiele się zmienia, rośnie poziom, “absorbowane” są fundusze unijne, rozwija się współpraca międzynarodowe trafiają do wielu, pechowo nie do twórców międzynarodowych rankingów. Ranking powstaje na bazie następujących kryteriów: opinii środowiska akademickiego (Academic Reputation), opinii o zatrudnionych absolwentach (Employer Reputation), zeleżnościi studenci/wykładowcy (Faculty/Student Ratio ), liczbie cytowań publikacji (Citations per faculty ), poziom umiędzynarodowienia kadry naukowe (International Faculty Ratio ), stopień umiędzynarodowienia studentów (International Student Ratio ). Spadające w światowym rankingu nasze najlepsze uczelnie mają więc problem ze spełnianiem któregoś z tych kryteriów, albo wszystkich razem. Cóż, daleka droga przed nami …

Autor: Administrator

Nauczyciel historii i wos-u. Pasjonat nowoczesnych technologii.