Nowy widok prezentera w Google Prezentacjach

Google wprowadza dość regularnie zmiany do swoich programów – często są to drobne poprawki, ale jeśli dotyczą używanych na co dzień aplikacji warto im się bliżej przyjrzeć. Do takich zmian zaliczyć należy nowy widok prezentera w Prezentacjach Google. Zachęcałem już do używania tego narzędzia w 2019 r.  Obecna modyfikacja wprowadzona została w marcu br. i w widoczny sposób podnosi ergonomię korzystania z widoku prezentera.

Widok prezentera – trochę inny …

W artykule z 2019 r. pisałem o narzędziu pozwalającym słuchaczom (uczniom) na zadawanie pytań w trakcie trwania prezentacji. Screeny, które wtedy wykonałem pokazują, jak wyglądało wtedy narzędzie widoku prezentera:

obecna zmiana to radykalna minimalizacja widoku tego narzędzia:

opcje dodatkowe ukryte są w “trzech kropkach”:

Podobnie jak w widoku prezentera w Power Point używać możemy lasera i korzystać ze wskaźnika laserowego. Jeśli przyzwyczaimy się do stosowania tego narzędzia możemy zapamiętać proste skróty klawiszowe przywołujące najpotrzebniejsze opcje. 

Krótka prezentacja filmowa

Pora na ruchome obrazki – nagrałem krótki tutorial pokazujący nowy widok prezentera w praktycznym zastosowaniu, z modułem zadawania pytań, a wszystko w trakcie lekcji w Google Meet:

Pozdrawiam

Rafał Wójcik
Pan Tikczer

Autor: Administrator

Nauczyciel historii i wos-u. Pasjonat nowoczesnych technologii.